Ouderraad

De OR is onmisbaar bij vele praktische schoolse activiteiten en de leden ondersteunen de school op vele gebieden. De OR bestaat uit minimaal zes leden. Zij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Bij deze vergaderingen is minimaal één leerkracht aanwezig en zij heeft een adviserende rol. In november organiseert de OR de jaarlijkse zakelijke ouderavond. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Op de zakelijke ouderavond wordt financiële verantwoording over deze gelden afgelegd. De vrijwillige bijdrage is bestemd voor activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Zij worden dus niet door ministerie van OC&W vergoed, maar maken het onderwijs vaak wel aantrekkelijker voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, sprookje, Kerstfeest, schoolfeest, Pasen, feestelijke ouderavond, buitenschoolse activiteiten en museumbezoekjes. 

De OR bestaat uit de volgende personen

Oudergeleding:

  • Agenieta Toonstra
  • Alie Bosma
  • Jelske Lourens
  • Yolanda Velstra
  • Erika de Boer
  • Elly de Boer
  • Minke de Haan

Personeelsgeleding:

  • Amarins Slager
  • Thea Pilat-Beets