Ouderraad

De OR (ouderraad) is onmisbaar bij vele praktische activiteiten. De leden ondersteunen de school op vele gebieden. De OR bestaat uit minimaal zes leden, ze vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Bij deze vergaderingen is minimaal één leerkracht aanwezig en zij heeft een adviserende rol. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage is bestemd voor activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Zij worden dus niet door ministerie van OC&W vergoed, maar maken het onderwijs vaak wel aantrekkelijker voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag, Pasen, feestelijke ouderavond, buitenschoolse activiteiten enz.

De OR bestaat uit de volgende personen

Oudergeleding:

 • Yolanda Velstra (voorzitter)
 • Minke de Haan (penningmeester)
 • Angenieta Toonstra
 • Alie Bosma
 • Jelske Lourens
 • Erika de Boer
 • Elly de Boer
 • Magretha van der Veen
 • Joyce Nijs 

Personeelsgeleding:

 • Amarins Slager
 • Anita Ruygh