“Ieder mens, ieder kind is uniek”

We maken gebruik van de drie basisbehoeftes van Luc Stevens: Relaties, autonomie en competenties. Deze 3 basisbehoeftes vormen de basis voor het pedagogisch klimaat op It Twaspan.

Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij;

Mensen, kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs probeert daar  rekening mee te houden.

De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.

Relatie: Leerkrachten bevorderen dat alle leerlingen zich veilig en aanvaard voelen. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. De omgang van volwassenen met kinderen in school kenmerkt zich door een uitnodigende houding, kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid.

Respect: Kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar. We hanteren respectvolle omgangsvormen en staan open voor andere opvattingen, meningen en geloofsovertuigingen.

Competentie: Kinderen en volwassenen ondersteunen elkaar en versterken bij elkaar het gevoel opgewassen te zijn tegen de eisen die we aan elkaar stellen en die de omgeving ons stelt. Het versterken van het zelfvertrouwen bij alle leerlingen

Autonomie: Leerkrachten bevorderen bij alle leerlingen zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.  Mensen willen hun lot in eigen hand hebben, zelf keuzes maken, initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid dragen.

Eerlijkheid: Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.

Betrokkenheid: Betrokkenheid bij een ieders welbevinden heeft een positieve waarde bij de communicatie. De school wil een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen, ouders en bestuur. Dit vormt een basis voor een goed schoolklimaat. Een goede school maak je met z’n allen.

Laagdrempeligheid: Mensen horen geen enkele vrees te hebben, om met voor hen belangrijke zaken naar voren te komen.