Trijetalige Skoalle

Taal is voor ons niet alleen Nederlands. Ook Fries en Engels zijn volledige onderdelen van het taalonderwijs. Nederlandse woordenschat bouwt bijvoorbeeld voort op de Friese woordenschat en nodigt uit tot de Engelse woordenschat. Technisch en begrijpend lezen in Fries en Engels versterkt het voortgezet lezen bij Nederlands. Wij hebben gekozen voor drietalig onderwijs. Vanaf 2018 is onze school gecertificeerd als Trijetalige Skoalle. 

Elke woensdag is Miss Anne, de native speaker, bij ons op school. Zij bezoekt deze dag alle groepen en spreekt alleen Engels.

Drietalig onderwijs vinden wij om een aantal redenen belangrijk:  

  • In Friesland leven de kinderen in een meertalige situatie. Circa 63 % van de kinderen bij ons op school spreekt de Friese taal thuis. Aansluiting bij de thuistaal van de kinderen vinden wij van groot belang. Deze visie wordt steeds weer bevestigd door de uitkomsten van internationaal onderzoek. Met andere woorden: het is een misser als wij niets doen met de thuistaal van onze leerlingen.

  • Uit onderzoek naar meertalig onderwijs komt steeds weer naar voren dat kinderen al op jonge leeftijd meerdere talen kunnen leren en beheersen dan alleen hun moedertaal. Dit komt het leren van volgende talen ten goede. 

  • Meertalig onderwijs heeft een positieve invloed hebben op de brein- en taalontwikkeling van kinderen. Deze extra stimulans vinden wij een grote kans voor onze leerlingen.

  • Visie op internationalisering: Een goede beheersing van de Engelse taal is in het bedrijfsleven steeds meer een must. Wij zien het als onze plicht om onze kinderen een goede basis mee te geven. Hoe eerder een kind een taal leert, hoe makkelijker de taal wordt gesproken en hoe beter de uitspraak van die taal.