Trije talige skoalle

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn wij een gecertificeerde Trije Talige skoalle!

We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen. We hanteren hierbij de normen voor 3TS basis. Deze verdeling staat in een schema bij de lokaaldeur en in de klas staat op het bureau een Engels, Fries of Nederlandse vlag. Leerlingen worden niet gedwongen om de juiste voertaal te hanteren maar wel gestimuleerd.

Frysk: Voor scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Vanaf groep 3 staat het als apart vak vermeld op het lesrooster. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van het schooltelevisieprogramma “Wit Wat” en de bronnenmap van Studio F. In groep 4 wordt vooral veel gelezen met de boekjes van Lésbrêge. Vanaf groep 5 beschikken we over de methode “Spoar 8”. Ook maken we gebruik van Fryske schooltelevisie . Groep 8 maakt tevens het Afûk skoaleksamen aan het eind van het schooljaar. Dit schooljaar wordt daarnaast het volgsysteem voor Frysk Grip ingevoerd.

Engels: Elke woensdag is er een native speaker bij ons op school, Miss Ann. Zij bezoekt deze dag alle groepen en spreekt alleen Engels.