Trijetalige Skoalle

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn wij een gecertificeerde Trijetalige skoalle!

We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen. We hanteren hierbij de normen voor 3TS basis. Deze verdeling staat in een schema bij de lokaaldeur en in de klas staat op het bureau een Engels, Fries of Nederlandse vlag. Leerlingen worden niet gedwongen om de juiste voertaal te hanteren maar wel gestimuleerd.

Frysk: Voor scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Vanaf groep 3 staat het als apart vak vermeld op het lesrooster. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Spoar 8. 

Engels: Elke woensdag is Miss Anne, de native speaker, bij ons op school. Zij bezoekt deze dag alle groepen en spreekt alleen Engels.