Als ouder mag u veel van ons verwachten, daarnaast verwachten wij ook van u als ouder dat:

 • U de leerplicht nakomt
 • De kinderen op tijd op school aanwezig zijn (8.25 uur)
 • De kinderen op tijd weer opgehaald worden
 • Bij ziekte of afwezigheid de school voor schooltijd op de hoogte stelt
 • U minimaal twee keer per jaar het tien minuten gesprek bezoekt om over uw kind te spreken
 • U ons op de hoogte houdt van veranderingen thuis, dan kunnen we daar op school rekening mee houden

Om er voor uw kind een fijne schooltijd van te maken hebben we uw hulp, inbreng en betrokkenheid hard nodig. Denk hierbij aan:

 • Leesouder
 • Rijden naar diverse activiteiten
 • Ouderraad
 • Medezeggenschapsraad
 • Hulp bij uitstapjes
 • Sportdagen en sporttoernooien
 • Schoolfeesten
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Talentencircuit
 • Koningsspelen
 • Versiering van de school
 • Schoolontbijt
 • Laatste schooldag

Voor incidentele klassenactiviteiten doen we een oproep via de social schools app.