Waar onze school voor staat:

  • De school wil een goede samenwerking vormen tussen leerkrachten, ouders en kinderen. Dit vormt een basis voor een goed schoolklimaat. Een goede school maak je met zijn allen.
  • We gaan op It Twaspan uit van samenwerken. Dit staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.
  • We hanteren daarbij omgangsvormen en staan open voor andere opvattingen, meningen en geloofsovertuigingen.
  • Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. Daarom werken we met moderne methoden en onderwijsmiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig werken en samenwerkend leren mogelijk maken. Binnen onze werkwijze van zelfstandig werken stimuleren wij een kritische en actieve leerhouding.
  • Vanuit een veilige leeromgeving, leren we vaardigheden aan op sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. Dit met het doel, kinderen te laten groeien tot individuen die zelfstandig en evenwichtig kunnen functioneren.
  • Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend. Naar aanleiding daarvan kunnen we zorg op maat geven.
  • We willen goede contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarnaast schakelen wij indien nodig externe hulp of dienstverlenende instanties in voor kinderen en ouders.